SB Projektutveckling är ett Projektutvecklingsföretag som arbetar med fastigheter, fastighetsförädling och investeringsprojekt, våran värdegrund baseras på hållbar projektutveckling oavsett om det gäller miljöanpassad eller etisk.